Suurimjulgus

Suurim julgus

on küberkiusamisele vastu astuda

Küberkiusamine on igapäevane reaalsus kümnetele tuhandetele Eesti õpilastele. Kiusamine mõjutab kõiki - nii koolinoori, õpetajaid kui ka lapsevanemaid.

Lasteabi telefon 116111

Mis on küberkiusamine

Allikas: EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries
https://www.eukidsonline.ch/files/Eu-kids-online-2020-international-report.pdf

Mis hetkest muutuvad eriarvamused kiusamiseks?

Eriarvamused, vaidlused ja mõnikord isegi konfliktid on loomulik osa inimestevahelistest suhetest.
Kiusamine on oma olemuselt pahatahtlik, korduv ja sisaldab sageli ebavõrdseid jõupositsioone (näiteks grupp kiusab üht konkreetset inimest). Küberkiusamise eripäraks on eri nutiseadmete või suhtluskeskkondade kasutamine kiusamise eesmärgil.
 • Ähvardavate ning õelate kirjade, sõnumite, teadete jms korduv saatmine
 • Mitme kiusaja/ähvardaja kokkuleppeline ja sihilik tegevus
 • Kellegi isikliku informatsiooni, piltide või videote väljameelitamine ja internetis levitamine vastu tema tahtmist
 • N-ö libakonto tegemine, kuhu pannakse üles halvustavat, ebaõiget, tihti ka ebatsensuurset informatsiooni või kiusatava kontole sissemurdmine
 • Internetikeskkonna (nt sotsiaalmeedialeht) või internetis kasutatavate materjalide loomine kellegi üle naermiseks, naljategemiseks, alavääristamiseks või vaenu õhutamiseks
Vahel on raske aru saada kas tegemist on lihtsalt naljaga või püütakse sulle haiget teha - eriti internetis, kus sa ei näe emotsioone. Kui tunned, et nali tegi sulle haiget ja teised ei lõpeta nalja tegemist ka pärast seda, kui palud neil lõpetada, võib tegu olla küberkiusamisega.

Õpilasele

Mida teha, kui mind kiusatakse?

 • Räägi oma murest usaldusväärse inimesega (nt oma vanemate, õe või venna, sõbra või klassijuhatajaga). Ära jää sellega üksi – sinu elus on palju inimesi, kes sinust hoolivad ja tahavad tõesti aidata.

 • Salvesta võimalikult palju tõendusmaterjali kommentaaridest, sõnumitest, postitustest jms. Isegi kui kiusaja need kustutab, on sul olemas tõendid. Kirjuta juurde ka kuupäevad.

 • Pöördu vajadusel abi saamiseks internetikeskkonna haldaja poole, kes aitab maha võtta keskkonnas levitatud materjale või blokeerib kiusajad.

Mida teha, kui märkad kiusamist?

 • Ära levita kiusu. Sellega aitad kaasa kiusaja publiku suurendamisele. See kaitseb nii ohvrit kui sind ennast, sest ka sinu jalajälg internetis muutub kiusavat sisu levitades negatiivseks kogu eluks.

 • Julge välja öelda, kui näed, et midagi on valesti. Kui sa näed internetis käitumist, mis võib kellelegi haiget teha, siis ütle otse, et see pole OK. Palu ebasobiv sisu eemaldada. Sinu esimesele sammule julgevad järgneda ka teised, kes ohvrit toetama hakkavad.

 • Ära jää kõrvalseisjaks, sest nii annad kiusajate tegevusele heakskiidu. Paku oma abi. Ütle talle, et sa oled olemas ning tahad aidata. Kiusatava toetamine tähendab ohvrile sageli palju rohkem kui aimatagi oskad.

 • Fikseeri olukord, tee screenshot, talleta tõestusmaterjal, teavita küberkiusust lehekülge, kus see toimus, et haiget tegev sisu võimalikult kiiresti eemaldataks ja kiusaja käitumine peatataks.

 • Julgusta kiusatavat rääkima või räägi ise olukorrast mõnele usaldusväärsele täiskasvanule või pöördu Lasteabi või veebikonstaabli poole.

Lapsevanemale

Kiusamine on raske teema nii siis, kui kiusatakse sinu last või tema sõpra, aga ka siis, kui kiusajaks osutub sinu enda laps.

Küberkiusamine on uusim kiusamise vorm, kuna internet ja nutiseadmed on kiusamise väga lihtsaks teinud. See on sageli oma olemuselt ka anonüümsem, kuna kiusamise eelduseks ei ole enam otsene füüsiline kontakt. Kui last kiusatakse koolis, on suur tõenäosus, et kiusamine on ka kübermaailma üle kandunud.
Kuidas probleeme ennetada?Mida teha, kui minu last kiusatakse?Mida teha, kui minu laps on kiusaja?

Kasulikud äpid

numro

Numro

Numro rakendus aitab lapsevanemal piirata lapse nutiseadme kasutust ning arendavate ülesannetega muuta nutiseadmes veedetud aeg harivaks.

Loe lähemalt Numro äpi lehelt.

Tõmba äpp siit

Telia SAFE

Määra ise, milliseid äppe sinu lapsed kasutavad ning kui kaua internetis aega veedavad. Ole alati teadlik, kus sinu või sinu pereliikme nutitelefon parasjagu asub.

Loe lähemalt ja liitu teenusega Telia SAFE lehel.

Õpetajale

Koolikiusamine on agressiivne, korduva iseloomuga käitumine, mille käigus tehakse ühele ja samale õpilasele korduvalt haiget, kas füüsiliselt või emotsionaalselt, sh ka ignoreerimise või väljatõrjumisega.

Keskmiselt kogeb umbes veerand kooliõpilastest kooliaasta jooksul koolikiusamist. Kiusamine puudutab tervet klassi – ka kiusamise pealtnägijad, kes kiusamisega otseselt seotud ei ole, kogevad emotsionaalset stressi.
 • Koolikiusamine on oma olemuselt pahatahtlik, korduv ja sisaldab sageli ebavõrdseid jõupositsioone (näiteks grupp kiusab üht konkreetset inimest). Küberkiusamine on koolikiusamise üks vorm, mille eripäraks on eri nutiseadmete või suhtluskeskkondade kasutamine kiusamise eesmärgil.

 • Õpikogemuse seisukohalt võib see tähendada seda, et vähemus klassis mõjutab enamuse õpikogemust. Mõnikord on see seotud sellega, et kiusamine jätkub ka tundide ajal (nt kirjakeste levitamise või nutivahendites toimuvaga); mõnikord aga pelgalt emotsionaalse stressiga, mis mõtteid hajutab. Kahjulik õpikeskkond võib mõjutada kogu klassi õpitulemusi.

 • Seoses tehnika arengu ja selle kättesaadavusega on osa kiusamisest internetti kolinud. Küberkiusamine ei pruugi olla kõigile nähtav (nt on see piiratud kindla seltskonnaga kindlas küberruumis, kuhu kõrvalised sisse ei pääse) ning õpetajatel võib olla keeruline sellesse otseselt sekkuda. Siiski on võimalik nii kiusamist kui ka küberkiusamist käsitleda iga tunni raames.

 • Laste ja noorte teadlikkust internetisuhtlusest ja interneti vahendusel maailmaga turvaliselt suhtlemise viisidest on võimalik tõsta ka internetiturvalisusest käsitlevate tundide või ürituste raames (nt klassijuhatajatund, arvutiõpetus, inimeseõpetus jms). Põhiline sõnum on see, et internetisuhtlus ei erine vahetust suhtlusest – ka internetis tuleb kaaslastega arvestada, nendega viisakalt suhelda ja mõelda võimalikele tagajärgedele.

Veel lisainformatsiooni ning õpetajale sobivaid materjale leiad siit.

Materjalid ja info

 • Küsi nõu või teata abivajavast lapsest lasteabitelefonil 116111. Telefonil pakutakse esmast emotsionaalset nõustamist ning saadud info edastatakse lasteabi spetsialistidele.

 • Kirjuta e-posti aadressile info@lasteabi.ee või alusta vestlust lasteabi spetsialistiga siinsamas veebilehel vestlusaknas.
 • Veebilehelt www.targaltinternetis.ee leiad häid soovitusi ja õppematerjale netiturvalisuse suurendamiseks.
 • Keerulisematel juhtudel võid nõu pidada veebikonstaabliga.
 • Tutvu KiVa koolidele mõeldud teadus- ja tõenduspõhise kiusamisvastase programmiga www.kiusamisvaba.ee.
 • Samuti tutvu Lastekaitse Liidu programmiga www.kiusamisestvabaks.ee.
 • Nõuanded ja kogemuslood noorteinfoportaalist Teeviit
 • ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF küberkiusu vastane lehekülg (inglise keeles)
 • Telia Company tegevused laste õiguste ja turvalisuse kaitseks: Children Online

Kasulikud äpid

spoofy

Spoofy

Lõbus mäng internetist!

Spoofy õpetab lastele internetiohtusid, veebis käitumist ja muid nutiseadmetega seotud teemasid. Kaasahaarav, õpetlik ja tasuta!

Vaata lähemalt.

Telia SAFE

Määra ise, milliseid äppe sinu lapsed kasutavad ning kui kaua internetis aega veedavad. Ole alati teadlik, kus sinu või sinu pereliikme nutitelefon parasjagu asub.

Loe lähemalt ja liitu teenusega Telia SAFE lehel.

numro

Numro

Numro rakendus aitab lapsevanemal piirata lapse nutiseadme kasutust ning arendavate ülesannetega muuta nutiseadmes veedetud aeg harivaks.

Loe lähemalt Numro äpi lehelt ja tõmba äpp siit.

telia safe

Clanbeat

Haridus uueneb

Clanbeati abil kujundate Te positiivsete harjumuste teket, mis aitavad kaasa Teie õpilaste kujunemisele ennastjuhtivateks õppijateks, kes oskavad toetada ka iseenda heaolu.

Vaata lähemalt.

Veel kasulikku

Kuidas probleeme ennetada?KübertuvalisusDigioskuste arendamineVaimne tervis

Kust saab abi

Kiusamise lahendamise olulisim samm on mitte jääda oma murega üksi.

Kui sul on kiusamisega seoses mõni küsimus või mure, või pole sa isegi kindel, kas tegemist on kiusamisega, siis küsi alati nõu. Inimsuhted ongi keerulised ja rumalaid küsimusi ei ole olemas.
Küsi abi